Adres firmy
eobuwie.pl S.A.
ul. Nowy Kisielin - Nowa 9
66-002 Zielona Góra
Siedziba firmy
eobuwie.pl S.A.
ul. Nowy Kisielin - Nowa 9
66-002 Zielona Góra
NIP 929-13-53-356
BDO 000031285
REGON 970569861
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000541722
Kapitał zakładowy: 2 000 000 zł wpłacony w całości
Nasze konto bankowe:
78 1240 6292 1111 0010 7173 4735 (Pekao S.A)
Do góry
«
»