Zasady korzystania z usług esize.me

  Skorzystaj z usług promocyjnych spółek z Grupy CCC skanując stopę i wybieraj buty możliwie najlepiej dobrane do Ciebie w sklepach stacjonarnych i internetowych naszej Grupy.

  Uzyskasz dostęp do nowych funkcjonalności w sklepach internetowych, a także doradztwa naszych sprzedawców w sklepach stacjonarnych Grupy CCC.

  Aktualna lista spółek z Grupy CCC dostępna jest u sprzedawcy w sklepie stacjonarnym i na stronie https://www.eobuwie.com.pl/grupaeobuwie.

  • I. Ogólne zasady
   • 1. Udostępnione narzędzie ułatwi Ci wybór obuwia możliwie najlepiej dobranego dla Ciebie. W dalszym ciągu będziesz mógł skorzystać z pełnej oferty dostępnej w naszych sklepach. Narzędzie esize.me pomoże Ci jednak dokonać trafnego wyboru.
   • 2. Usługodawcą usług esize.me jest każdorazowo spółka z Grupy CCC prowadząca sklep, w którym wykonujesz skan przy pomocy narzędzia esize.me.
   • 3. Korzystaj z wykonanego skanu również w naszych sklepach i serwisach internetowych i wybieraj buty dobrane do Ciebie także podczas zakupów przez Internet.
   • 4. Otrzymasz specjalny kod, który pozwoli Ci uzyskać dostęp do dodatkowych funkcjonalności sklepów internetowych prowadzonych przez Grupę CCC (zakres takich funkcjonalności może zależeć od tego z jakiego sklepu będziesz korzystać). Jeśli jeszcze nie założyłeś konta, koniecznie zrób to na stronie sklepu lub wykorzystaj w tym celu potwierdzenie wykonania skanu, które otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się w pełni z korzyści, które oferuje nasze narzędzie i wybierać buty dobrane do Ciebie także podczas zakupów przez Internet. Możesz również udostępnić otrzymany kod wybranej przez Ciebie osobie, która posiada już takie konto, ułatwiając jej wybór obuwia dla Ciebie.
   • 5. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z naszej usługi, skan stopy zostanie wykonany na miejscu w punkcie skanowania (np. w sklepie stacjonarnym) w ramach godzin jego otwarcia, z uwzględnieniem dostępności naszego narzędzia, kwestii technicznych (w tym podatności urządzenia na ew. zewnętrzne zakłócenia), indywidualnych uwarunkowań Twojej stopy oraz ilości Klientów.
   • 6. Jeśli skorzystasz z usługi skanowania stopy już na miejscu w jednym ze sklepów Grupy CCC, nasi pracownicy będą mogli na tej podstawie pomóc Ci dobrać buty możliwie najlepiej dobrane do Twoich stóp. Najbardziej liczy się jednak Twój komfort i odczucia, więc ostateczny wybór obuwia zawsze należy do Ciebie.
   • 7. W zależności od tego w jakiej sieci sklepów zdecydujesz się na wykonanie skanu, proces skanowania od strony technicznej będzie obsługiwany przez tę spółkę z Grupy CCC, która prowadzi dany sklep.
   • 8. Już po jednym zeskanowaniu stopy spółki z Grupy CCC ułatwią Ci wybór obuwia zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych przyznając Ci dostęp do dodatkowych usług.
   • 9. Skorzystanie z narzędzia do skanowania jest nieodpłatne – przy czym dla korzystania z usługi może być konieczne podanie danych osobowych.
   • 10. Zyskaj również specjalny kod rabatowy na zakupy zaznaczając odpowiednie zgody na formularzu widocznym na urządzeniu, umożliwiające komunikację marketingową (mailową i telefoniczną) z Tobą. Wyrażenie ich jest dobrowolne, ale niezbędne abyś mógł cieszyć się ze wszystkich korzyści, które oferuje Grupa CCC. Jeżeli wyrazisz te zgody będziesz otrzymywał informacje o nowościach i promocjach, a jeżeli jesteś pełnoletni, także dedykowanych i dobranych dla Ciebie (i niedostępnych dla wszystkich).
   • 11. Jeśli nie jesteś jeszcze pełnoletni, możesz korzystać z naszych usług w ograniczonym zakresie i dowiadywać się jedynie o ogólnych promocjach, przeznaczonych dla wszystkich Klientów Grupy CCC (nie będziemy dostosowywać naszych ofert specjalnie do Ciebie). Esize.me zacznie przynosić Ci w pełni korzyści, w tym oparte na profilowaniu, gdy skończysz 18 lat.
   • 12. Jeżeli w ramach formularza widocznego na urządzeniu pozwalającym Ci skorzystać z usługi skanowania, wyrazisz zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej dotyczącej całej Grupy CCC drogą mailową i telefoniczną, otrzymasz od nas kod rabatowy (prześlemy go na podany przez Ciebie adres e-mail) o wartości odpowiadającej 10% od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów znajdujących się w aktualnej ofercie sklepu internetowego eobuwie.pl.
   • 13. Rabat będzie udzielony w ten sposób, że regularna cena za produkt zakupiony przez Ciebie w sklepie internetowym zostanie jednorazowo pomniejszona o wysokość rabatu, tj. o 10% liczonych od pełnej, regularnej ceny kupowanego produktu. Rabat nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy.
   • 14. W przypadku, jeśli zdecydujesz się na jednoczesny (w ramach jednej sesji) zakup kilku produktów, wspomniany rabat zostanie naliczony od ich łącznej ceny.
   • 15. W celu skorzystania z rabatu poprosimy Cię, abyś przed złożeniem zamówienia wpisał w odpowiednim miejscu otrzymany kod. Przekazanie kodu po złożeniu zamówienia nie będzie Cię uprawniało do wykorzystania rabatu.
   • 16. Z kodu rabatowego możesz skorzystać tylko jeden raz i tylko po pierwszym wyrażeniu odpowiednich zgód w trakcie sesji skanowania (jeśli np. wycofasz swoje zgody, a następnie ponownie pozwolisz nam na komunikację marketingową z Tobą, nie otrzymasz ponownie kodu rabatowego).
   • 17. Wyrażenie zgód, o których mowa w punkcie 12 powyżej nie jest konieczne dla korzystania z usługi skanowania stopy. Również komunikację marketingową możesz zamówić w inny sposób - nasi Klienci zainteresowani informacjami o najnowszych promocjach mają wiele możliwości wyrażenia zgody na ich otrzymywanie, jak chociażby dedykowane pola do zapisu do usługi newsletter (znajdziesz je w wybranych sklepach internetowych). W takich sytuacjach nie otrzymasz jednak dostępu do ofert specjalnie dostosowanych do Ciebie (chyba, że w inny sposób umożliwiłeś nam takie działanie, np. jako uczestnik CCC Klub), ani wspomnianego kodu rabatowego.
   • 18. Jeśli nie masz 18 lat lub z innych powodów masz ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie masz zdolności do czynności prawnych, jesteś zobowiązany uzyskać zgodę swojego rodzica lub opiekuna na skorzystanie z naszych usług. Będziemy mogli zażądać od Ciebie potwierdzenia takiej zgody przed dopuszczeniem Cię do urządzenia. Miej ją ze sobą lub przyjdź z rodzicem/opiekunem prawnym.
   • 19. W zakresie w jakim usługa skanowania pozwala Ci na ulepszenie funkcjonalności wyboru obuwia w naszych sklepach i serwisach internetowych zastosowanie znajdują regulaminy tych sklepów i serwisów (zastosowanie znajduje zawsze regulamin sklepu lub serwisu, w ramach którego korzystasz ze skanu), oraz postanowienia dot. usługi newsletter świadczonej przez poszczególne spółki z Grupy CCC. Odpowiedni regulamin znajdziesz u naszego sprzedawcy, jak również na właściwej stronie internetowej.
   • 20. Reklamacje dotyczące usług esize.me oraz technicznych aspektów skanowania możesz składać usługodawcy. Dane kontaktowe poszczególnych spółek z Grupy CCC – znajdziesz klikając na link zamieszczony w pkt I Regulaminu. Możesz w szczególności przesłać pismo na podany tam adres, bądź zrobić to za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   • 21. Ustosunkowanie się do Twojej reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.
   • 22. Pamiętaj, że przyznane Tobie kody rabatowe nie podlegają wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz mają charakter nieprzenoszalny.
   • 23. Z kodu rabatowego możesz skorzystać w terminie 15 dni od jego otrzymania.
   • 24. Odpowiadamy za należyte wykonanie usług dla Ciebie, tj. z zachowaniem należytej staranności. Pamiętaj, że w ramach usługi esize.me wspieramy Cię w doborze obuwia, ale ostateczna decyzja zawsze należy do Ciebie.

  • II. Bezpieczeństwo
   • 1. Pamiętaj, żeby zawsze postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie oraz poleceniami obsługi.
   • 2. Z narzędzia możesz korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – zakazane jest przede wszystkim umieszczanie w nim jakichkolwiek przedmiotów lub innych części ciała niż stopa. W trosce o Twoje bezpieczeństwo, z uwagi na ograniczoną wytrzymałość konstrukcji urządzenia, mogą z niego korzystać jedynie osoby o wadze poniżej 150 kilogramów.
   • 3. Jesteś zobowiązany do przestrzegania zasad higieny. Oznacza to, że:
    • • możesz korzystać z narzędzia do skanowania tylko po zagwarantowaniu bezpiecznego i higienicznego korzystania z niego przez kolejnych Klientów, w szczególności powinieneś zachować wszelkie wymogi higieny ciała;
    • • z narzędzia możesz skorzystać dopiero, gdy pracownik obsługi zakomunikuje Ci możliwość bezpiecznego przystąpienia do skanowania;
    • • powinieneś przestrzegać wszelkich oznaczeń umieszczonych na urządzeniu, w tym ostrzegających o zakazie korzystania z niego.
   • 4. Zakazane jest korzystanie z narzędzia do skanowania przez osoby dotknięte chorobą, którą mogą zarazić się jego inni użytkownicy. Dotyczy to również przebytych chorób w okresie, w którym istnieje ryzyko dalszego zarażenia innych Klientów korzystających z narzędzia do skanowania.
   • 5. W przypadku, gdy nie jesteś pewny, czy możesz skorzystać z narzędzia zgodnie z powyższymi zasadami, nasz sprzedawca zawsze wyjaśni Twoje wątpliwości.
   • 6. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad, w tym zasad higieny, Klient może zostać niedopuszczony do narzędzia w celu wykonania skanu i skorzystania z usług.
  • II. Zmiana Regulaminu
   • 1. Jeśli na podstawie niniejszego Regulaminu świadczone będą usługi o charakterze ciągłym, jego zmiana w zakresie dotyczącym tych usług może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn. Ważne przyczyny stanowią w szczególności:
    • • zmiany podyktowane względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną;
    • • zmiany mające na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
    • • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
   • 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, o których mowa w niniejszym punkcie, jednolity tekst Regulaminu zostanie opublikowany na stronie: https://www.esize.me/regulamin.html oraz zostanie przesłany na podany przez Ciebie adres e-mail.
   • 3. Zmiana Regulaminu, o której mowa w niniejszym punkcie, wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
   • 4. Procedura zmiany Regulaminu, o której mowa w niniejszym punkcie, nie dotyczy umów o świadczenie usług o charakterze jednorazowym, wykonywanych w całości bezpośrednio po akceptacji Regulaminu.
Do góry
«
»